Các tour mới nhất

Gói Cước Mega Me

Gói Cước Mega Me

Download/Upload: 8M
Miễn phí Modem
Phí lắp đặt : 299.000 Đ
Phí Hàng Tháng : 380.000Đ/Tháng
Gói Cước Mega Net

Gói Cước Mega Net

Download/Upload: 8M
Miễn phí Modem
Phí lắp đặt : 500.000 Đ
Phí Hàng Tháng : 500.000Đ/Tháng
Gói Cước Mega You

Gói Cước Mega You

Download/Upload: 6M
Miễn phí Modem
Phí lắp đặt : 250.000 Đ
Phí Hàng Tháng : 280.000Đ/Tháng
Gói Cước Mega Save

Gói Cước Mega Save

Download/Upload: 3M
Miễn phí Modem
Phí lắp đặt : 250.000 Đ
Phí Hàng Tháng : 200.000Đ/Tháng
Gói internet Mega save

Bảng giá lắp đặt internet fpt cáp đồng

Lắp đặt internet FPT bảng giá các gói cước cáp đồng của FPT, khuyến mãi cực lớn trong hãy nhanh tay đăng ký
Thủ tục đăng ký internet fpt

Thủ tục đăng ký và chuyển đổi

Thủ tục đăng ký nhanh 
Gói Internet Fiber Business

Lắp đặt Internet FPT : Gói Fiber Business

Download/Upload: 25M
Miễn phí đại lý + 1 IP tĩnh
Miễn 100% phí lắp đặt + trang bị Modem
Gói Internet Fiber Public

Lắp đặt Internet FPT : Gói Fiber Public

Fiber Public là gói dành riêng đại lý Games
Download/Upload: 30M
Miễn phí đại lý + 1 IP tĩnh
Miễn 100% phí lắp đặt + trang bị Modem

Gói Internet Fiber Bronze

Lắp đặt Internet FPT : Gói Fiber Bronze

Download/Upload: 30M
Miễn phí 1 IP tĩnh
Miễn 100% phí lắp đặt + trang bị Modem
Gói Internet Fiber Silver

Lắp đặt Internet FPT : Gói Fiber Silver

Download/Upload: 35M
Miễn phí 1 IP tĩnh + 4 IP Route
Miễn 100% phí lắp đặt + trang bị Modem
Gói Internet Fiber Gold

Lắp đặt Internet FPT : Gói Fiber Gold

Download/Upload: 45M
Miễn phí 1 IP tĩnh + 4 IP Route
Miễn 100% phí lắp đặt + trang bị Modem
Gói Internet Fiber Diamond

Lắp đặt Internet FPT : Gói Fiber Diamond

Download/Upload: 65M
Miễn phí 1 IP tĩnh + 8 IP Route
Miễn 100% phí lắp đặt + trang bị Modem